Гос. закупки

 

ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ г.Шымкент повторно объявляет о проведении закупа, способом запроса ценовых предложений «Закуп изделий медицинского назначения для ГККП "Центр СПИД" на 2023 год». 

 1) наименование и адрес организатора закупа: ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ г.Шымкент, ул. Кремлевская №11/10;

 2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, а также объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - в соответствии с приложением к объявлению;

 3) сроки и условия поставки - в соответствии с приложением к объявлению;
  4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: в срок до 10-00 часов 02 ноября 2023 года включительно по адресу г. Шымкент, ул. Кремлевская №11/10, 52 кабинет с 09-00 до 17-00 часов;

 5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11-00 часов 02 ноября 2023 года по адресу г. Шымкент, ул. Кремлевская 11/10, 2 этаж, актовый зал.

 

 

ШҚ ДСБ «ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы жөніндегі орталық» МКҚК баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен «2023 жылға медициналық мақсаттағы бұйымдарды» сатып алу қайта өткізу туралы хабарлайды.

1) сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: ШҚ ДСБ «ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталық» МКҚК, Шымкент қаласы,  Кремль көшесі №11/10;

2) сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атауы (сауда атауы – жеке өзіне жақпаған жағдайда), медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сомасы - хабарландырудағы қосымшаға сәйкес;

3) жеткізу мерзімдері мен шарттары - хабарландырудағы қосымшаға сәйкес; 

4) құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны мен баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: 2023 жылғы  02 қараша сағат 10-00-ге дейін қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Шымкент қаласы, Кремль көшесі, №11/10, 52 кабинет сағат 09 ден 17-00 ге дейін;

5) баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, уақыты мен орны: 2023 жылғы 02 қараша сағат 11-00-де мына мекенжай бойынша: Шымкент қаласы, Кремль көшесі, №11/10, 2-этаж актовый залы.

 

  Название Скачать
1

Приложение №1,2